Valná hromada Středočeského tenisového svazu

Výkonný výbor Středočeského tenisového svazu svolává Valnou hromadu Středočeského tenisového svazu. Valná hromada se uskuteční v sobotu 23. října 2021 od 10:30 hod. v zasedací místnosti Tenisového centra Cafex v Rakovníku, ul. U Studánek. Součástí valné hromady bude i volba předsedy, výkonného výboru a kontrolní komise svazu. Návrhy na funkci předsedy, členů výkonného výboru a kontrolní komise mohou kluby zasílat do 15. 10. 2021 na e-mailovou adresu svazu stredocesky@cztenis.cz.

V Praze 6. 9. 2021 Leoš Fiala – předseda StčTS

Pozvánka na valnou hromadu (.doc)

Program valné hromady (.doc)

Volební řád valné hromady (.doc)