O nás

Leoš FIALA: SILNÁ POZICE V RÁMCI ČTS

stcts_fiala1

Vážení sportovní přátelé,

obracím se na Vás v úvodu nové tenisové sezóny s několika nutnými záležitostmi, týkajícími se zejména příští tenisové sezóny.

Jistě jste zaregistrovali letní transformaci Středočeského tenisového svazu na pobočný spolek ČTS, máme nové stanovy, nové sídlo – Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7, nové IČO – 0526428, od 1. 1. 2017 bude zřízen i nový bankovní účet 200069379/5500 u RaiffeisenBank. Všechny důležité dokumenty si můžete sami nalézt ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.

Přihlášky do dalšího ročníku mistrovských soutěží družstev všech kategorií zašlete prosím na předepsaných formulářích nejpozději do pátku 20. ledna 2017. Součástí přihlášky musí být doklad o úhradě roční kolektivní registrace za rok 2017 ve výši 1.000,- Kč na nové konto StčTS 200069379/5500 (plaťte až po 1. 1. 2017) a doklad o uhrazení všech dluhů vůči StčTS, které jsou zveřejněny v přehledné tabulce. Tyto poplatky zaplaťte nejpozději do 20. 12. 2016 ještě na starý účet u ČS. Jde zejména o poplatky za zařazení turnajů do TL a registrační poplatky z minulých let Variabilním symbolem platby je evidenční číslo Vašeho klubu u ČTS 010…
Vyplnění přihláškového formuláře věnujte prosím náležitou pozornost. O vyplnění formuláře a úhradu registračního poplatku tímto žádám i rekreační kluby, které do soutěží nepřihlásí žádná družstva. Formulář je ke stažení na internetových stránkách svazu.

Rozlosování soutěží družstev se objeví k Vašemu připomínkování v polovině února 2017 na internetových stránkách svazu.
V příštím roce opět uspořádáme i soutěže družstev v kategoriích minitenisu a babytenisu.
U těchto soutěží bude uzávěrka přihlášek 13. 4. 2017. Pokud nedojde k nějakému nařízení ze strany ČTS, půjde stejně jako v letošním roce o společná družstva chlapců a dívek nar. 2010 a mladších (minitenis, tříčlenná družstva) a narozených 2008-2009 (babytenis, čtyřčlenná družstva). V kanceláři svazu na Štvanici si můžete vyzvednout podporu pro Vaše babytenisová družstva od firmy Babolat za letošní rok. Raději se ale předem ohlaste.

Výběrové řízení na pořadatelství letních oblastních přeborů jednotlivců všech kategorií a turnajů třídy B bude v nejbližší době zveřejněno na internetových stránkách svazu s uzávěrkou 20. ledna 2017.

Valná hromada svazu se podle nových stanov bude konat vždy jednou za 5 let. V mezidobí ji budeme nahrazovat nějakým jiným shromážděním zástupců středočeských klubů a okresních tenisových svazů, kde se samozřejmě budou projednávat všechny důležité věci, včetně hospodaření svazu, jako to bývalo na všech valných hromadách do loňského roku. To nejbližší se uskuteční počátkem března 2017.

Co se týče činnosti StčTS, ve všech záležitostech se prosím obracejte přímo na mne nebo sekretáře svazu pana Jaroslava Chmelíka. Můžete využívat číslo mobilních telefonů 606 946 433 a 777 922 395, pevné linky 222 333 418 a nejlépe e-mailové adresy: stredocesky@cztenis.cz Pro ko- respondenci využívejte adresu Středočeský tenisový svaz, Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7.

Závěrem mi dovolte popřát všem členům Vašeho klubu i jeho příznivcům v roce 2017 zejména pevné zdraví, hodně sil, elánu a nemálo sportovních úspěchů. Ať se vše daří …

Těším se s Vámi na viděnou nejpozději na březnovém setkání.

S přátelským sportovním pozdravem
Leoš Fiala, v. r. předseda StčTS
V Praze 2. 12. 2016

Poslední novinky