Denisa Allertová (1993, TK Neridé)
Tomáš Jiroušek (2000, TK Neridé)
Jaroslav Pospíšil (1981, TK Neridé)
Tereza Vajsejtlová (2002, LTC Mladá Boleslav o.s.)
Sabina Drábková (2000, TK Neridé)
Kateřina Křížová (1999, TK Neridé)
Martin Beneš (2004, TK Neridé)

středočeský tenisový svaz

stcts_fiala1 Vážení sportovní přátelé, obracím se na Vás v úvodu nové tenisové sezóny 2017 s několika nutnými záležitostmi, týkajícími se zejména příští tenisové sezóny. Jistě jste zaregistrovali letní transformaci Středočeského tenisového svazu na pobočný spolek ČTS, máme nové stanovy, nové sídlo – Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7, nové IČO – 0526428, od 1. 1. 2017 bude zřízen i nový bankovní účet 200069379/5500 u RaiffeisenBank. Všechny důležité dokumenty si můžete sami nalézt ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin. Přihlášky do dalšího ročníku mistrovských soutěží družstev všech kategorií zašlete prosím na předepsaných formulářích nejpozději do pátku 20. ledna 2017. Součástí přihlášky musí být doklad o úhradě roční kolektivní registrace za rok 2017 ve výši 1.000,- Kč na nové konto StčTS 200069379/5500 (plaťte až po 1. 1. 2017) a doklad o uhrazení všech dluhů vůči StčTS, které jsou zveřejněny v přehledné tabulce. Tyto poplatky zaplaťte nejpozději do 20. 12. 2016 ještě na starý účet u ČS. Jde zejména o poplatky za zařazení turnajů do TL a registrační poplatky z minulých let Variabilním symbolem platby je evidenční číslo Vašeho klubu u ČTS 010... Vyplnění přihláškového formuláře věnujte prosím náležitou pozornost. O vyplnění formuláře a úhradu registračního poplatku tímto žádám i rekreační kluby, které do soutěží nepřihlásí žádná družstva. Formulář je ke stažení na internetových stránkách svazu. Rozlosování soutěží družstev se objeví k Vašemu připomínkování v polovině února 2017 na internetových stránkách svazu. V příštím roce opět uspořádáme i soutěže družstev v kategoriích minitenisu a babytenisu. U těchto soutěží bude uzávěrka přihlášek 13. 4. 2017. Pokud nedojde k nějakému nařízení ze strany ČTS, půjde stejně jako v letošním roce o společná družstva chlapců a dívek nar. 2010 a mladších (minitenis, tříčlenná družstva) a narozených 2008-2009 (babytenis, čtyřčlenná družstva). V kanceláři svazu na Štvanici si můžete vyzvednout podporu pro Vaše babytenisová družstva od firmy Babolat za letošní rok. Raději se ale předem ohlaste. Výběrové řízení na pořadatelství letních oblastních přeborů jednotlivců všech kategorií a turnajů třídy B bude v nejbližší době zveřejněno na internetových stránkách svazu s uzávěrkou 20. ledna 2017. Valná hromada svazu se podle nových stanov bude konat vždy jednou za 5 let. V mezidobí ji budeme nahrazovat nějakým jiným shromážděním zástupců středočeských klubů a okresních tenisových svazů, kde se samozřejmě budou projednávat všechny důležité věci, včetně hospodaření svazu, jako to bývalo na všech valných hromadách do loňského roku. To nejbližší se uskuteční počátkem března 2017. Co se týče činnosti StčTS, ve všech záležitostech se prosím obracejte přímo na mne nebo sekretáře svazu pana Jaroslava Chmelíka. Můžete využívat číslo mobilních telefonů 606 946 433 a 777 922 395, pevné linky 222 333 418 a nejlépe e-mailové adresy: stredocesky@cztenis.cz Pro ko- respondenci využívejte adresu Středočeský tenisový svaz, Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7. Závěrem mi dovolte popřát všem členům Vašeho klubu i jeho příznivcům v roce 2017 zejména pevné zdraví, hodně sil, elánu a nemálo sportovních úspěchů. Ať se vše daří … Těším se s Vámi na viděnou nejpozději na březnovém setkání. S přátelským sportovním pozdravem Leoš Fiala, v. r. předseda StčTS V Praze 2. 12. 2016

Přeborníci kraje Střední Čechy 2016

Hala 2016: Mladší žáci: Beneš Martin (TK Neridé), Eršil – Mrůzek (Tenis Dobříš, LTC Slovan Kladno) Mladší žákyně: Šálková Dominika (TK Neridé), Šálková – Šálková (obě TK Neridé) Starší žáci: Kopecký Štěpán (Slavoj Český Brod), Pučálka – Příhoda (oba TK Neridé) Starší žákyně: Fantová Kristýna (TK Neridé), Fantová – Paleček (obě TK Neridé) Dorostenci: Podlešák Marek (1.Vestecká Sportovní), Januška – Poštolka (oba TK Neridé) Dorostenky: Křížová Kateřina (TK Neridé), Benáčková – Pospíšilová (obě TK Neridé) Muži: Gengel Marek (TK Neridé), Vachtl – Mrázek (oba LTC Slovan Kladno) Ženy: Jarošová Adéla (TK Neridé), čtyřhra bez vítězek Léto 2016: Mladší žáci: Beneš Martin (TK Neridé), Doubek – Padevět (F.H. TK Dobřichovice, Tenis Dobříš) Mladší žákyně: Šálková Dominika (TK Neridé), Šálková – Šálková (obě TK Neridé) Starší žáci: Pučálka Jan (TK Neridé), Kratochvíl – Pučálka (oba TK Neridé) Starší žákyně: Paleček Nicole (TK Neridé), Pávková – Pávková (obě 1.Vestecká Sportovní) Dorostenci: Poštolka Roman (TK Neridé), Barnat – Januška (oba TK Neridé) Dorostenky: Brožová Kateřina (TK Neridé), Hlaváčová – Malíková (Tenis Dobříš, Slavoj Žiželice) Muži: Mrázek David (LTC Slovan Kladno), Vachtl – Mrázek (oba LTC Slovan Kladno) Ženy: Křížová Kateřina (TK Neridé), čtyřhra bez vítězek

Kdo jsme

Středočeský tenisový svaz Štvanice 38, 170 00 Praha 7 IČ: 0526428 Mobil: +420 777 922 395 Tel.: +420 222 333 418 E-mail: stredocesky@cztenis.cz

Události

  • 2016
  • 4.-10.1. 16th Tennisline Cup 2016 (Milovice, mladší dorost)
  • 11.-17.1. 15th Realsport Open 14 (Milovice, starší žactvo)
  • 11.-17.1. RPM Juniors 2016 (Praha - Vestec, starší dorost)
  • 29.-31.1. TE Nations Challenge by HEAD, kvalifikace (Rakovník, mladší žákyně)
  • 5.-7.2. TE Winter Cups by HEAD, kvalifikace (Rakovník, starší žákyně)
  • 10.-14.2. 9. Tennisline Cup, mezinárodní halové MČR seniorů (Milovice)