Volební úspěch Středočeské delegace na mimořádné VH ČTS

Mimořádná valná hromada ČTS se uskutečnila v pátek 7.6.2024 v prostorách Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. VH reagovala na vzniklou situaci v českém tenise. Jako jednoznačný úspěch můžeme označit naši činnost a práci v období těsně před VH, která se následně promítla ve volbě nového složení orgánů ČTS. Náš svaz byl u všeho podstatného a svými návrhy dal impuls ke vzniku nového předsednictva ČTS a dozorčí rady ČTS. Nové předsednictvo bude pracovat ve složení Jakub Kotrba – předseda, Petr Pála – 1.místopředseda a Martin Hynek – 2.místopředseda. Naší oblastí byl do předsednictva navržen Petr Pála (F.H.TK Dobřichovice) a následně byl nejvyšším počtem hlasů (115) zvolen. Do dozorčí rady náš svaz navrhnul Martina Dzúra (LTC Houštka) a i tento návrh byl úspěšný. Zde byla situace velice vyrovnaná, ale náš kandidát byl zvolen a nechal tak za sebou ostatní silná jména a nominace. VH a úspěšné zvolení nových představitelů je prvním krokem ke stabilizaci a zlepšení činnosti všech složek ČTS ve kterých má náš svaz silnou pozici. Rádi bychom touto cestou vyzvali všechny hráčky, hráče, činovníky i rodiče, kteří mají nějaký podnět nebo nápad na vylepšení činnosti svazu, aby se na nás neváhali obrátit a byli tak nápomocní vylepšení fungování tenisu jako celku.

Filip Háva
Místopředseda StČTS