NOVÁ VLÁDNÍ USNESENÍ PŘINESLA UVOLNĚNÍ PRO SPORT (AKTUALIZOVÁNO)

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ
Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna č. 452 o přijetí krizového opatření povoluje od pátku 24. dubna sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v méně omezeném režimu než dosud. Provozovatelé a sportující musejí dodržovat následující podmínky:

společně sportuje nejvýše deset osob a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
pokud je skupina společně sportujících osob oddělena od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, nemusí na venkovních sportovištích nosit ochranné prostředky dýchacích cest,
nesmí být využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy s výjimkou používání záchodů s dodržením hygienických podmínek (zajistit nepotkávání vícero osob, dezinfekce rukou a prostor)

VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ
Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna č. 453 o přijetí krizového opatření povoluje od pondělí 27. dubna uděluje výjimku pro přítomnost veřejnosti v posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech a definuje 12 pravidel, které jsou třeba bezpodmínečně dodržovat:

omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient
nelze používat šatny a sprchy
vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest!
zajistit dezinfekci cvičebního nářadí, strojů a pomůcek po použití každým klientem,
průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
sportovci provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
prodávat pouze balených nápojů a balených potravin,
používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,
je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 452, 453 a 454 ze dne 23. 4. 2020 a v souvislosti s rozhodnutím Městského soudu v Praze, kterým byla zrušena mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví upravující omezení maloobchodního prodeje a omezení volného pohybu osob, vydal advokát Daniel Viduna pro Českou unii sportu aktualizovanou verzi svého předchozího stanoviska ve vztahu ke sportovním činnostem.